fbpx

Výcvik pilota vetroňov (SPL)

Možnosť lietať na akomkoľvek vetroni v EU

Licencia SPL je platná vo všetkých štátoch Európy, preškolenie na nové typy vetroňov je časovo a ekonomicky nenáročné.

Čo Vám výcvik prinesie?

Bezmotorové lietanie je najlepšia škola

Pilot vetroňa rozumie aerodynamike a procesom v atmosférte. Učí sa neustále vyhodnocovať, predvídať a správne sa rozhodovať v každej situácii. Tieto skúsenosti využije aj ako motorový, dopravný alebo vojenský pilot.

Schopnosť samostatne lietať na dlhé trate

Prelety sú kráľovskou disciplínou. Pilot sa naučí využívať stúpavé prúdy, správne voliť taktiku a po niekoľkých stovkách kilometrov opäť úspešne pristáť na letisku.

Podmienky pre začatie výcviku pilota vetroňov

 • vek minimálne 14 rokov pred prvým sólo letom vo výcviku a min. 16 rokov pri vydaní preukazu spôsobilosti (po ukončení celého výcviku)
 • súhlas zákonných zástupcov, ak si nedovŕšil 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť (min.  trieda LAPL – samotný preukaz stačí získať počas výcviku)

Ako prebieha výcvik?

Teoretická príprava

Výcvik začína teoretickou prípravou, ktorá aktuálne v čase pandémie covid-19 prebieha online formou cez ZOOM vo výcvikovej organizácii PROAVIATE. Rozsah výučby je 40-80 hodín (prednášky + samoštúdium). V rámci teoretického kurzu sa oboznámiš s týmito predmetmi:
 • Základy letu (Aerodynamika)
 • Meteorológia
 • Letecké právne predpisy
 • Navigácia
 • Ľudská výkonnosť
 • Komunikácia
 • Letové charakteristiky lietadla a plánovanie letu
 • Všeobecné znalosti o lietadlách týkajúce sa vetroňov
Teoretická príprava trvá 4-6 týždňov a je zakončená preskúšaním teoretických vedomostí. Po úspešnom zvládnutí dostaneš odporúčanie na začiatok praktického výcviku, ktorý už samozrejme bude prebiehať na letisku v Bolerázi. Svoje teoretické vedomosti musíš ešte preukázať pri skúške na Dopravnom úrade – tú môžeš absolvovať kedykoľvek (aj počas praktického výcviku). Jediná podmienka je, že praktický výcvik musíš ukončiť najneskôr do 2 rokov od získania tejto skúšky.

Praktický výcvik

Praktický výcvik sa vykonáva podľa výcvikového programu AK-PL 1. Ten obsahuje jednotlivé cvičenia, ktoré v prvej fáze absolvuješ samozrejme s inštruktorom.  Výcvikový program obsahuje minimálne počty vzletov a odlietaných hodín (resp. minút) pre každé cvičenie. Podľa tvojich schopností a zručností ti inštruktor po odlietaní povinných vzletoch povolí prejsť k ďalšiemu cvičeniu, alebo naopak bude pokračovať v aktuálnom cvičení až do jeho úspešného a bezpečného zvládnutia.
Každé cvičenie začína pozemnou prípravou, kde ti inštruktor podrobne vysvetlí úlohu a možné situácie, ktorým budeš čeliť. Rovnako po každej úlohe nasleduje rozbor, kde ti inštruktor povie, aké chyby si spravil a ako sa im máš vyhnúť.
Približne po 30-50 vzletoch, ťa inštruktor môže odporučiť na prvý samostatný let, ktorý absolvuješ s inštruktorom v rádiovom spojení. Pred samostatným letom je potrebné ešte spraviť skúšku rádiotelefonistu, aby si získal spôsobilosť na ovládanie rádiovej stanice leteckej pohyblivej služby.
Po samostatnom vzlete nasledujú ďalšie úlohy, ktoré absolvuješ najprv s inštruktorom a následne už sám – samozrejme stále pod dozorom inštruktora, ktorý s tebou bude v spojení.

Po úspešnom absolvovaní celej osnovy ťa čaká praktické preskúšanie examinátorom. Po absolvovaní praktickej skúšky a teoretickej skúšky (na Dopravnom úrade) získaš PREUKAZ SPÔSOBILOSTI PILOTA VETROŇOV (SPL).

Praktický výcvik v klube

Praktický výcvik prebieha v Aeroklube Trnava, ktorý sídli na letisku v Bolerázi. Pri tejto forme výcviku je potrebné okrem odlietania svojich cvičení pomôcť pri príprave vetroňa, jeho hangárovaní a umývaní. Klubový výcvik prebieha väčšinou cez víkendy (príp. po dohode s inštruktorom aj v iné dni). Veľkou výhodou klubového výcviku je okrem nižšej ceny aj spoločné trávenie času, výmena skúseností, zážitkov a poznatkov s inými pilotmi. To je to, čo robí život v aeroklube výnimočným – umožňuje pilotom neustále rásť a rozširovať si okruh vedomostí o motorovom aj bezmotorovom lietaní.

DSCF7870